top of page

อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ หัวใจสำคัญของระบบพลังงานแสงอาทิตย์

อัปเดตเมื่อ 13 พ.ค.

#อินเวอร์เตอร์ #โซล่าร์เซลล์ #ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ #คลังโซล่าร์ #Solar #Inverte #SolarInverter


อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
หน้าที่หลักของอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์

 • แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวลต์

 • ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่

 • ป้องกันระบบไฟฟ้าจากอุบัติเหตุ

ประเภทของอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์

มีอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์หลายประเภท แต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ประเภทหลักๆ ได้แก่:

1. อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับกริด (On-grid Inverter)

 • เหมาะสำหรับบ้านที่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

 • ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้า DC จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้า AC 220 โวลต์ จ่ายไฟให้กับบ้านและส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับไปยังกริด ช่วยลดค่าไฟฟ้า

 • ตัวอย่าง: โซลาร์เซลล์หลังคาบ้าน

2. อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริด (Off-grid Inverter)

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

 • ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้า DC จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้า AC 220 โวลต์ จ่ายไฟให้กับบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินในแบตเตอรี่

 • ตัวอย่าง: โซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำ โซลาร์เซลล์สำหรับบ้านกลางป่า

3. ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Microinverter)

 • ติดตั้งกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง แปลงไฟฟ้า DC จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้า AC 220 โวลต์ แยกอิสระจากกัน

 • ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพและควบคุมการทำงานของแผงแต่ละแผงได้อย่างละเอียด

 • ตัวอย่าง: โซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานปัจจัยในการเลือกอินเวอร์เตอร์

 • ขนาดของระบบโซลาร์เซลล์

 • ประเภทของแบตเตอรี่ (ถ้ามี)

 • ความต้องการในการใช้พลังงาน

 • งบประมาณ

ข้อดีของการใช้อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์

 • ประหยัดค่าไฟฟ้า

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • เพิ่มมูลค่าให้กับบ้าน

 • เพิ่มความพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน

การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม

การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มืออาชีพ เพื่อรับคำแนะนำและการออกแบบระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน


ตัวอย่าง

 • บ้านขนาด 100 ตารางเมตร ใช้ไฟฟ้าประมาณ 300 หน่วยต่อเดือน ต้องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมคืออินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับกริดขนาด 5 กิโลวัตต์

 • บ้านกลางป่า ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ต้องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 3 กิโลวัตต์ อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมคืออินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดขนาด 3 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมแปร์-ชั่วโมง

สรุป

อินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าไฟ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 

 

Inverte Huawei

โกลบอลโทรนิคอินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญได้ทาง Line @globaltronic ** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสนใจสินค้ากรุณาติดต่อ แผนกโซล่าร์ 02 105 4733


ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page