โรงงานเคมี

ผู้จัดจำหน่ายโคมไฟกันระเบิดและอุปกรณ์กันระเบิด (Explosion Proof) 

มาตรฐานยุโรป สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สถานีบริการน้ำมัน, และอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง