- ครบรอบ 20 ปี -

ก่อตั้งบริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด

28 กุมภาพันธ์ 254

ศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เพื่องานซ่อมบำรุง

( Global Distributor of  Electronic  and Electrical  Products )

บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด (GTI)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544

เรามุ่งมั่นที่เป็นผู้จัดจำหน่าย อะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูง

ที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ

เพื่อสร้างความพึงพอใจ และประทับใจให้ลูกค้า

กลุ่มสินค้าและบริการที่จัดจำหน่าย

1. แผนกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Component ) 

2. แผนกสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ( Electrical Construction Material )

3. แผนกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ( Electronic Education ) 

มาตรฐานการทำงาน ความภาคภูมิใจ และรางวัลแห่งความสำเร็จ

พ.ศ. 2558  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 certification 

พ.ศ. 2558  ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office Award)

พ.ศ. 2558  ได้รับรางวัล  TPSC Best Supplier Award 

พ.ศ. 2560  ได้ผ่านโครงการพัฒนาผู้จำหน่ายตามข้อกำหนด GE Supplier Development Program (GE global Supplier) 

About Us

Globaltronic Intertrade Co.,Ltd.

Contact Us

25/13 Big Lot Factory Land,

Eastern Outer Ring Parallel Rd., Bungkhamproy Sub-District, Lamlukka District, Pathumthani Province 12150

Tel: 02 105 4733

จำนวนคนเข้าชม

Location Map

Line ID