Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


head-aboutus

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด (GTI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก Farnell ( E14) จากประเทศอังกฤษ โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้า ที่ต้องการสินค้าอิเล็คทรอนิกส์คุณภาพ มีให้เลือกกว่า 500,000 รายการ จากผู้ผลิตชั้นนำกว่า 3,500 ราย นอกจากนี้บริษัทฯได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสายสัญญาณที่มีคุณภาพสูง Belden จากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ตราสินค้า และสายทนไฟ Tai Sin จากประเทศ สิงคโปร์ ที่ใช้ในระบบป้องกันอัคคีภัยตามอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป


ปี 2554 บริษัทฯได้เพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย Brady จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Cromwell ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก

บริษัทฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนตลอดมาที่จะเป็นศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เพื่องานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และ เป็นศูนย์กลางการจัดหาสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร (Industrial Component Global Sourcing) เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ


กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

partner-element14
Element14 หรือ Farnell คือธุรกิจที่เล็งเห็นคุณค่าของเวลาของผู้ใช้งาน อีกทั้งการบริการด้านข้อมูลสินค้าที่มีให้เลือกซื้อมากกว่า 400,000 รายการหลัก มีสินค้าพิเศษเพิ่มเติมกว่า 4,000,000 รายการ กว่า 3,000 ผู้ผลิตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, เครื่องใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำให้ Element14 ได้รับการยอมรับจนเป็นที่นิยม อย่างแพร่หลายในวงการอิเล็กทรอนิคส์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

 
partner-brady
Brady เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของนวัตกรรม สืบเนื่องจากความตระหนักถึงความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าทั่วโลกของBrady ซึ่ง Brady ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Electronics, Food & Beverage, Automative, Marine, Oil & Gas, Power Utilities, Pharmaceuticals & Labs และ Telecommunication

Brady มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างมาตรฐานการผลิตให้อยู่ในระดับโลก ผ่านระบบการผลิตแบบ Lean และ ทำให้ Brady ยังคงเป็นทางเลือกแรก
ของลูกค้าเสมอ


partner-phoenix

Phoenix เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสายนำสัญญาณ และสาย Control ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

 

partner-belden

สายนำสัญญาณ Belden เป็นสายนำสัญญาณคุณภาพสูงที่ผลิตจากประเทศอเมริกา และเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างกว้างขวาง Belden เป็นสายสัญญาณที่ได้ทำวิจัยและพัฒนาในด้านการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นสายนำสัญญาณที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากว่า 100 ปี และมีรายการของสายนำสัญญาณมากมายกว่า 1,000 รายการที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรเพื่อนำไปใช้ให้เหมะสมกับความต้องการในทุกประเภทการใช้งาน


partner-taisin

สายนำสัญญาณ Tai Sin เป็นสาย Control คุณภาพสูง ประเภท Instrument, Fire Resistant, Flame Retardant ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้ใช้งานมาเป็นเวลากว่า 100 ปี


partner-acr

ACR Systems Data Logger คืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติที่มีหลายชนิด สามารถบันทึกค่าต่างๆ ได้มากมาย เช่น อุณหภูมิ, ค่าทางไฟฟ้า, อัตราการไหล, ความชื้น, คุณภาพอากาศ, ความดัน ฯลฯ โดยประโยชน์ของ Data Logger คือลดความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกค่าโดยใช้คน ใช้ในการรับรองและยืนยัน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกค้า และผู้ใช้งาน

 

partner-lumberg

 อุปกรณ์เชื่อมต่อจากเครือข่ายไปยังเครื่องจักรอุตสาหกรรม ในระบบการควบคุมอัตโนมัติ (FieldBus, ProfiBus) เป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมันในกลุ่มบริษัท Belden